Prace na wysokości – kiedy nie wolno ich wykonywać?

alpinistyczne mycie okien
Mycie okien metodą skandynawską – na czym polega?
13 marca 2019
trampki i odkurzacz
Wiosenne porządki, czyli jak dobrze posprzątać swoje mieszkanie po zimie?
28 marca 2019

Praca na wysokości związana jest niejednokrotnie z dość wysokimi zarobkami. Zwłaszcza jeżeli wykonujący ja pracownik dysponuje jeszcze dodatkowymi kwalifikacjami. Tak więc na przykład uprawniony do pracy na wysokości i obeznany z technikami linowymi spawacz czy monter to wielce poszukiwani pracownicy, którzy zazwyczaj nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnego zajęcia.

Co jest, a co nie jest pracą na wysokości?

Prace na wysokości są uznawane za takie, jeżeli odbywają się przynajmniej jeden metr nad poziomem podłogi, czy też gruntu. Mogą być wykonywana na drabinach, rusztowaniach, linach, albo dowolnego rodzaju podwyższeniach. Natomiast jeżeli miejsce, w którym wykonywana jest praca jest osłonięte z każdej strony ścianą, której wysokość wynosi co najmniej półtora metra, to praca nie jest uznawana za pracę na wysokości. Osłonięcie miejsca pracy może nastąpić przy pomocy dowolnej konstrukcji, która w sposób pewny zabezpiecza pracowników przed wypadnięciem, ale musi być ona zainstalowana na stałe.

Kiedy prace na wysokości nie mogą być wykonywane?

Praca wykonywana na wysokości ściśle regulowana przez zapisy prawa. Dotyczą jej zarówno przepisy BHP, jak i odpowiednia zapisy Prawa Pracy. Określają one między innymi warunki, pod jakimi praca tego rodzaju może być wykonywana, oraz sytuacje kiedy wykonywanie jej nie jest dopuszczalne, do których należą:

1. Brak odpowiednich uprawnień

Pracownik wykonujący pracę na wysokości powinien posiadać specjalne uprawnienia – licencję wydaną przez uprawnioną instytucję. Licencja taka świadczy o przebyciu odpowiedniego kursu prac wysokościowych, obejmującego również podstawy pierwszej pomocy. Oprócz tego pracownik powinien przejść odpowiednie badania lekarskie, które potwierdzają jego sprawność psychofizyczną i brak medycznych przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy.

2. Niewywiązanie się ze swoich obowiązków przez pracodawcę

Praca wykonywana na wysokości zaklasyfikowana jest przez przepisy kodeksu pracy jako praca szczególnie niebezpieczna, dlatego pracodawca, którego pracownicy wykonują prace właśnie w ten sposób zobowiązany jest do wprowadzenia wszelkich dostępnych metod zabezpieczenia ich życia i zdrowia, oraz zachowania wszelkich środków ostrożności. Pracodawca ma również ustawowy obowiązek dostarczenia pracownikom niezbędnego do zabezpieczenie się sprzętu. Jeżeli zatem miejsce pracy nie jest odpowiednio zabezpieczone, albo też pracownicy nie zostaną zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt, praca nie może być zgodnie z prawem wykonywana.

3. Niewywiązanie się ze swoich obowiązków przez pracownika

Pracownik, który aby wykonywać pracę na wysokości przechodzi odpowiedni kurs, powinien znać różnego rodzaju techniki (na przykład techniki linowe), które pozwalają mu na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny. Jeżeli pracownik nie stosuje powierzonych mu zabezpieczeń, albo nie stosuje się do dotyczących pracy wysokościowej przepisów BHP – praca powinna zostać przerwana.

4. Zły stan techniczny konstrukcji, na której wykonywana jest praca

Praca nie może być wykonywana na wysokości jeżeli stan techniczny budynku, czy innego rodzaju konstrukcji, na jakim ma być wykonana, nie pozwala na wykonanie jej w sposób bezpieczny.

5. Nieodpowiednie warunki atmosferyczne

Przy konkretnie ustalonych warunkach atmosferycznych wykonywanie pracy na wysokości nie jest w świetle prawa dozwolone. Są to: wiatr przekraczający 10 m/s, opady atmosferyczne (deszcz, śnieg, grad), zbyt niska temperatura (poniżej -15 stopni Celsjusza), oblodzenie konstrukcji, na której wykonywana jest praca. Praca na wysokości nie może być wykonywana również w czasie trwania burzy.